Probleme avansate de genetica și biotehnologia plantelor

GBP_C5 Genetica gametogenezei la plante + Autoincompatibilitatea

GBP_LP3 Izolarea ADN din țesut vegetal

GBP_LP4 Electroforeza în gel de agaroza

GBP_LP5 Reactie PCR